CURS DE PRÀCTICA REFLEXIVA 2007/08. PLA D'ACCIÓ COMPLETA

Podeu utilitzar aquest enllaç per conèixer el pla d'acció completa que vaig preparar i portar a terme durant el curs passat.COMPETÈNCIES BÀSIQUES: UNA PROPOSTA D'AVALUACIÓ.

Com que estem immersos en el treball per competències, m'ha semblat interessant compartir amb vosaltres aquest document que estic elaborant. Mireu-vos-ho i si cal podeu fer-ne alguna valoració.
Clica damunt aquesta icona.

EMMOTLLANT PLÀSTICS: TREBALL DE RECERCA

Accés al bloc de Mireia Serra

Accés al Web del Treball de Recerca

UNA MICA DE MÚSICA SEMPRE VA BÉ !!

PROPOSTA DE PLA D'ACCIÓ COMPLETA CURS 2008/09

Cometre un error i no corregir-lo és encara un error més greu ( Confuci)

RECULL DE DADES

Observacions d'aula dutes a terme durant les dues primeres setmanes d'aplicació del Pla d'Acció Completa.

VALORACIÓ

Proposta genèrica d'avaluació per a les activitats proposades al bloc Carpeta Digital.
Valoració del grau d'assoliment dels objectius i accions plantejats en el pla d'acció completa 2009.

NOVA PROPOSTA

A partir d'aquesta primera experiència de treball metodològic amb blocs/Carpeta Digital m'he proposat allargar el Pla d'Acció Completa fins a final de curs. Això ja dona a entendre que la valoració que en faig fins ara és positiva.


A més durant aquest segon semestre hem iniciat la matèria de 4ESO, EL PROJECTE DE RECERCA, que fem conjuntament quatre professors de diferents especialitats docents i en la qual hem introduit el bloc Carpeta Digital com a element de seguiment del treball diari dels alumnes.