CURS DE PRÀCTICA REFLEXIVA 2007/08. PLA D'ACCIÓ COMPLETA

Podeu utilitzar aquest enllaç per conèixer el pla d'acció completa que vaig preparar i portar a terme durant el curs passat.