PROPOSTA DE PLA D'ACCIÓ COMPLETA CURS 2008/09

Cometre un error i no corregir-lo és encara un error més greu ( Confuci)