NOVA PROPOSTA

A partir d'aquesta primera experiència de treball metodològic amb blocs/Carpeta Digital m'he proposat allargar el Pla d'Acció Completa fins a final de curs. Això ja dona a entendre que la valoració que en faig fins ara és positiva.


A més durant aquest segon semestre hem iniciat la matèria de 4ESO, EL PROJECTE DE RECERCA, que fem conjuntament quatre professors de diferents especialitats docents i en la qual hem introduit el bloc Carpeta Digital com a element de seguiment del treball diari dels alumnes.