VALORACIÓ

Proposta genèrica d'avaluació per a les activitats proposades al bloc Carpeta Digital.
Valoració del grau d'assoliment dels objectius i accions plantejats en el pla d'acció completa 2009.